Związek polityczny. Państwo

0

Spółzawodnictwo to popycha atoli często ludzi do rozlicznych rozterek i waśni, do groźnych nawet orężnych zapasów, które powtarzając się nieustannie zniszczyłyby siły walczących i całą pracę społeczną wstrzymały. Potrzebną jest przeto jakaś wyższa siła, która by takim zapasom zapobiegała i utrzymała równowagę pomiędzy pojedynczymi kółkami, z jakich składa się społeczeństwo.

Niekiedy niebezpieczeństwo przychodzi z zewnątrz, od wroga, który kraj najeżdża, podbija, pustoszy. Żaden związek społeczny do obowiązku odparcia takiego nieprzyjaciela się nie poczuwa, bo to nie jego zadanie, ani też nie starczą na to zasoby chociażby najsilniejszego związku. Potrzeba znowu jakiejś wyższej siły, która by temu zadaniu sprostała.

W samej na koniec społecznej pracy napotykamy na tak wielkie zadania, których żaden związek społeczny własnymi swoimi siłami nie jest w stanie dokonać, a nie mogąc się domagać od innych współzawodniczących z nim związków pomocy, ogląda się również za jakąś wyższą siłą, która by mu użyczyła takowej pomocy.

Społeczeństwo nie może zatem istnieć bez jakiejś wyższej siły, która by go nie ochroniła od przyjaciół zewnętrznych, która by w nim nie utrzymała równowagi wewnętrznej i która by pracy jego społecznej nie poparła. Taką siłą wobec społeczeństwa jest państwo.

Państwo jest więc najwyższym związkiem politycznym, nie zaś jak inne społecznym. Celem bowiem państwa nie jest praca sama przez się i w pewnym tylko kierunku, lecz ochrona i poparcie pracy we wszystkich jej objawach i kierunkach podstawą państwa nie jest stowarzyszenie się ludzi mających jeden wspólny, ściślejszy interes, tylko związek wszystkich ludzi mieszkających na pewnej większej przestrzeni, bez względu na ich szczegółowe dążenia i interesa. Państwo to jednoczy więc współzawodniczące z sobą koła społeczne i zniewala je do połączenia wszystkich swoich sił, celem obrony najwyższych wspólnych interesów,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>