Wypowiedź Szujskiego

0

Przytoczone słowa, zaczerpnięte z programowej wypowiedzi Szujskiego, uznanej za własną przez przywódców stronnictwa stańczyków, nie wymagają dłuższego komentarza. Świadczą dobitnie o społeczno-politycznym kształcie nowej politycznej orientacji, potwierdzają jej wsteczny ugodowy charakter. Uznanie, że w Galicji nie ma już żadnych społecznych problemów do rozwiązania, stało się podstawą do odrzucenia całej tradycji polskiej myśli demokratycznej i głoszenia haseł konserwatywnych. Ten właśnie program polityczny, którego Szujski był gorącym orędownikiem nie tylko na forum publicystyki politycznej, lecz również w aktywnej działalności, którą prowadził jako poseł na sejm galicyjski, a później członek Izby Panów w parla- u Wszystkie powyższe cytaty tamże, passim. mencie wiedeńskim – stanowi} wytyczną dla przedsięwziętej przezeń reorientacji poglądów na dzieje Polski, której dokonywał w swojej twórczości dziejopisarskiej. Młody Bobrzyński jeszcze w czasie studiów był pod urokiem myśli krakowskiego profesora: podzielał w zupełności polityczne zapatrywania stańczyków, czemu dawał wyraz w młodzieńczych wystąpieniach, bliskie mu były też historyczne sądy, ferowane z katedry przez ideologa zwycięskiej orientacji politycznej w Galicji.“ Nie oznacza to jednak, aby się z nimi w całej rozciągłości zgadzał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>