Władysław II (t 1162)1 i Bolesław Kędzierzawy

0

Władysław napotkał w zamiarach jedynowładczych – podsycanych przez ambitną żonę Agnieszkę, córkę Leopolda austriackiego, oraz przez Piotra Własta – na stanowczy opór. Wystąpili przeciw tym planom możnowładcy zebrani na wiecu w Krakowie, między którymi wodzili rej Jakub, arcybiskup gnieźnieński, i Wszebór wojewoda, i pobili Władysława nad Pilicą, Gdy to nie skutkowało, gdy Władysław z pomocą Rusinów braci powypędzał i w Poznaniu ich obiegł, rzuciło duchowieństwo na książęcą parę klątwę, a możni panowie ująwszy się za młodszymi książętami chwycili za broń, zmusili Władysława do ucieczki roku 1142 i na czele państwa postawili najstarszego w rodzinie, drugiego z kolei brata, Bolesława Kędzierzawego. Tułał się odtąd Władysław na dworze cesarza Konrada, którego do ujęcia się za nim i do zbrojnych na Polskę wypraw nieustannie podżegał. Kilkakrotnie wtargnęły też do Polski cesarskie zastępy, którym Bolesław Kędzierzawy czoła stawić skutecznie nie umiał i przed cesarzem ukorzyć się musiał. Dla Władysława mała stąd jednak wyniknęła korzyść. Niemcy zaspokoiwszy swoją ambicję o wprowadzeniu go na tron nie myśleli na serio. Oburzony zaś jego zdradzieckimi związkami z Niemcami naród nie dopuścił go do dziedzictwa. Dopiero po jego śmierci trzej jego synowie otrzymali w roku 1163 dziedzictwo swoje Śląsk, którym między sobą się podzielili. Bolesław Wysoki otrzymał przy tym podziale Śląsk Środkowy i Władysław II, najstarszy syn Bolesława Krzywoustego, urodzony z pierwszej jego żony, zbisławy. t Bolesław Kędzierzawy, drugi syn Krzywoustego, urodzony z drugiej jego żony, Salomei. z Wrocławiem, Mieczysław Śląsk Górny z Raciborzem, a Konrad Śląsk Dolny z Głogowem. Do uronionego prawa przodowania pomiędzy polskimi książęty już jednak ani oni, ani ich potomkowie dojść nie zdołali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>