Władysław Herman (1080-1102)

0

Panowanie Władysława Hermana zdaje się przeciw temu przypuszczeniu przemawiać. Przyzwała go na tron po ucieczce Bolesława Śmiałego hierarchia możnowładcza duchowna i świecka, a korzystając z jego słabego i nieporadnego usposobienia, rządziła za niego swobodnie. Rządy te na zewnątrz nie były świetne. Utracono Grody Czerwieńskie, zdobycz Bolesława Śmiałego, z Pomorzem rozpoczęły się krwawe a bezowocne zapasy, Niemcom oka- i Władysław I Herman, młodszy syn Kazimierza I, objął tron po ustąpieniu Bolesława Śmiałego, umarł r. 1102. Miał dwie żony l) Judytę, córkę Wratysława czeskiego, 2) Judytę, córkę cesarza Henryka lit, wdewę po Salomonie węgierskim. Z pierwszej urodził mu się w r. 1085 Bolesław Krzywousty. zywano zupełną uległość, Władysław Herman zaniechał zapewne dlatego drażniącej ich koronacji, a tymczasem Wratysław II w Czechach ponowił myśl Bolesława Chrobrego, o podboju Polski i połączeniu Słowiańszczyzny zachodniej zamyślał. W narodzie samym rządy panów nie miały również miru. Lud wspominał czasy potężnych, chroniących go przed panami królów i całe nadzieje złożył na młodego Mieszka, syna Bolesława Śmiałego, bawiącego na dworze węgierskim i rokującego najpiękniejsze nadzieje. Kiedy też Mieszko w roku 1086 z pomocą Węgrów do kraju zbrojno wtargnął, Władysław Herman oblężony w Krakowie musiał mu rządy w części Polski wyznaczyć. Szczęściem dla niego i dla możnowładztwa młodociany Mieszko już w roku 1089 zszedł z tego świata. Powszechny żal w narodzie towarzyszył mu do grobu, zgon jego przypisywano otruciu.

Tymczasem w kraju groźne się rozpoczęły zamieszki. Nie były to już rozruchy społeczne, ale walka o władzę pomiędzy możnymi panami. Panowie ci nie zadowalając się urzędami drobnych, powiatowych urzędników grodowych, a dążąc do wyższych stanowisk i władzy, podzielili kraj na dzielnice odpowiadające dawniejszym szczepom i na czele każdej takiej dzielnicy postawili spośród siebie urzędnika, który kasztelanom rozkazywał i bezpośredni wpływ panującego na kasztelanów grodowych uszczuplał. O ile niegdyś Chrobry starał się różnice istniejące pomiędzy szczepami zacierać, o tyle teraz przez utworzenie wielkich dzielnic i ustanowienie im naczelnych urzędników różnice te zaczęły się potęgować, a każda dzielnica przyzwyczajać do pewnej samodzielności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>