Wielki książę Jagiełło

0

Wielki książę Jagiełło był to już nowy typ na tronie litewskim. Nie ufając w szczęście oręża i nie lubiąc wojennych zapasów, cichy i skryty, zbliżył się do Zachodu i do Krzyżaków i połączył w charakterze swoim podstęp Litwy z bezwzględnością Krzyżaka, który dla dopięcia celu przed żadnym nie cofnie się środkiem. Kiejstut władał nad Żmudzią, zachodnim zakątkiem Litwy, w którym najwięcej przechowywały się starodawne litewskie zwyczaje, i przedstawiał wierny typ starej, schodzącej już ze świata, wojowniczej i pogańskiej Litwy.

Srogie, krwawe zatargi rozpoczęły się też między Kiejstutem, Jagiełłą i najdzielniejszym z nich wszystkich synem Kiejstuta Witoldem, z których najlepiej korzystali Krzyżacy pod samo Wilno i Kowno się zapuszczający. Jagiełło związał się z Krzyżakami na zgubę Kiejstuta, ale Kiejstut uprzedzając jego zamiary pozbawił go wielkoksiążęcej władzy i sam ją w swoje ręce uchwycił. Zgubiła go łatwowierność. Zaufawszy synowcowi, wiążącemu się znowu potajemnie z Zakonem krzyżackim, przybył do jego obozu, a uwięziony zdradziecko umarł w roku 1382 uduszony w więzieniu

Jagiełły. Witold zbiegł do Krzyżaków, a przyjęty prze2 nich gościnnie dopomagał im w walce przeciw Jagielle. Sprzykrzywszy sobie jednak tę dwuznaczną rolę, nie chcąc dłużej służyć wrogom przeciw własnej ojczyźnie, pogodził się Witold w roku 1384 z Jagiełłą, wydał mu powierzone sobie zamki krzyżackie i ziemie Zakonu w niesłychany dotąd sposób wraz z wielką ich twierdzą Marienwerderem spustoszył. W chwili kiedy Zakon straszną gotował zemstę, Jagiełło w objęcia Polski się rzucił.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>