Urządzenie pierwotnego państwa polskiego

0

Mówiliśmy już tyle o nieustannej pracy Mieczysława i Bolesława .nad wewnętrznym zespoleniem i urządzeniem obszernego państwa, podnosiliśmy ciągle, że nie tyle szczęściu oręża, ile tej cichej pracy Polska powstanie i zaraz na początku świetność swoją zawdzięcza, że chcąc stworzyć sobie dobre wyobrażenie o panowaniu Mieszka i syna jego Chrobrego, musimy sobie stawić przed oczy obraz tej Polski pierwotnej przez nich zbudowanej i urządzonej.

Zacznijmy od organizacji kościelnej. Rozpoczął ją założeniem biskupstwa poznańskiego Mieczysław, wykończył dopiero w r. 1000 w czasie bytności Ottona w Gnieźnie Bolesław. Założono trzy nowe biskupstwa: krakowskie dla Chrobacji, wrocławskie dla Śląska, kołobrzeskie dla Pomorza, a na czele całego Kościoła polskiego postawiono arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Nowej tej łacińskiej hierarchii poddano zaś kościoły słowiańskiego obrządku, który się w południowych dzielnicach przechował i równego doznawał szacunku. Później przybyły dwa nowe biskupstwa: lubuskie dla świeżo zdobytych krajów nadłabskich, a dla Mazowsza płockie, poznańskie zaś wyzwolono również spod zależności od Magdeburga. Praca apostolska, zakładanie kościołów i klasztorów cechuje każdy krok Bolesława. Kościoły te, do których zrazu obce sprowadzano duchowieństwo, a jeszcze więcej klasztory benedyktyńskie w Tyńcu, Łysej Górze i Międzyrzeczu, uposażone wielkimi dobrami, przodowały w pracy cywilizacyjnej i społecznej narodu, krzewiły oświatę i chrześcijaństwo, podnosiły rolnictwo i przemysł. Bolesław rządził dość samowładnie w Kościele, otaczał jednak duchowieństwo niezwykłym poszanowaniem, a w obronie jego gotów był każdej chwili z całą swoją wystąpić przewagą, czuł bowiem dobrze, że jedność Kościoła polskiego i jednolity kierunek jego działania i wpływu jest zarazem dźwignią jedności politycznej całego narodu i państwa.

O narodzie tym trudno było jeszcze właściwie mówić. Szczepy i ludy połączone w jedno państwo nie zapomniały bowiem od razu o swej dawniejszej samoistności, różniły się zresztą znacznie po-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>