Statut

STATUT

           

Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018 w SP w Dobieszowicach

           


Szczegółowy plan pacy realizacji zadań Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018 w SP w Dobieszowicach

           


STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC UCZNIÓW ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM