Słowiańszczyzna polska. Kraj. Związki rodzinne

0

W podobnych warunkach jak ludy czesko-morawskie znajdowały się także te ludy słowiańskie, pochodzeniem, zwyczajami, narzeczem bardzo do siebie zbliżone, z których później wytworzył się polski naród i państwo i które dlatego objąć możemy jedną nazwą Słowiańszczyzny polskiej, czyli lechickiej. Mieszkały one na wielkiej płaszczyźnie na północ od Czech aż do brzegów Bałtyckiego Morza, pomiędzy Elbą a Wisłą.

Płaszczyznę tę pokrywał jeden olbrzymi las, poprzerzynany licznymi rzekami, a prawdziwie zasiany niezliczonymi jeziorami i moczarami, które się za pomocą przepływów ze sobą łączyły. Były to naturalne drogi wodne, rzec można jedyne, bo suchą nogą ten tylko mógł znaczniejszą część kraju przebyć, komu znajome były rzadkie pomiędzy moczarami przesmyki. Ludność osiadła w tych puszczach, nieliczna, żywiła się z myślistwa, rybołówstwa, chowu bydła i rolnictwa i stała na bardzo niskim stopniu cywilizacji. Ludzie nie łączyli się w żadne wsie lub osady, ażeby sobie nawzajem w uprawie roli dopomagać. Każdy w ostępie leśnym zakładał sobie osobne domostwo, karczował naokoło las i uprawiał kawałek uzyskanego w ten sposób pola z pomocą swojej rodziny, która z nim razem mieszkała, oraz z pomocą czeladzi, niewolników, których zakupił lub zdobył na wojennej wyprawie. Władza ojcowska stała bardzo wysoko, a związki familijne tym większego doznawały poszanowania, że ogół narodu pozostawał w jednożeństwie, a tylko najznakomitsi, kniaziowie, zwykli byli po kilka żon miewać. Zajmowały też niewiasty o wiele wyższe stanowisko u Słomian niż u sąsiednich Germanów. Najdawniejsze podania – mianowicie czeskie – świadczą, że w braku synów nieraz i godność książęca dostała się kobiecie. Najstarszy syn obejmował rządy po ojcu, młodsi najczęściej przy nim zostawali albo też z częścią dobytku opodal się przenosili i nowe zakładali domostwa.

Odrębność ta i rozrzucenie pojedynczych domostw były też przyczyną, że właściwych związków gospodarczych, gminy wiejskiej lub miejskiej, jakie istniały na Zachodzie, pierwotnie nie znano.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>