Pierwsze wydanie syntezy Bobrzyńskiego

0

Pierwsze wydanie syntezy Bobrzyńskiego otwiera lista dwunastu nazwisk tych osób, którym autor dedykował swą pracę. Zwracając się do nich na pierwszej stronie swego dzieła, autor podkreślał, że ma ta M. Handelsman, Historycy, Portrety i profile, Warszawa 1937, s. 62 por.: W. M. Bartel, op. cit., s. 173 także K. Grzybowski, Szkota historyczna krakowska, s. 167 i n. do spłacenia dług wdzięczności, bowiem zaprezentowane w książce poglądy zrodziły się z wymiany myśli „w całym naszym gronie”, które dyskutowało fragmenty dzieła w miarę jego powstawania. Przed oddaniem do druku Dzieje Polski w zarysie zostały przerobione „według usłyszanych uwag i podanych wskazówek”. Dlatego też Bobrzyński mógł o nich pisać jako o „owocu wspólnej pracy”.’ Lista osób, których nazwiska rozpoczynają dzieło Bobrzyńskiego, jest zastanawiająca: znaleźli się na niej uczeni najrozmaitszych specjalności, przedstawiciele tego samego pokolenia co autor, najwyżej o kilka lat odeń młodsi lub starsi. Byli tam więc wybitni młodzi historycy: S. Smolka i W. Zakrzewski, filolog i historyk kultury K. Morawski, filozof M. Straszewski, historyk sztuki M. Sokołowski, geograf F, Schwarzenberg-Czerny (który w początkach swej działalności naukowej parał się również historią), filolog L. Malinowski, przedstawiciele nauk przyrodniczych i ścisłych: J. Rostafiński, E. Janczewski i J. Grabowski, pedagog L. Kulczyński. Na czele alfabetycznie ułożonej listy znajdujemy wreszcie osobistość, którą najmniej spodziewalibyśmy się napotkać na tym miejscu, mianowicie… Adama Asnyka, tego samego, który w niedalekiej przyszłości czynnie przystąpi do walki ze stronnictwem stańczyków i stanie się niemiłosiernym krytykiem poglądów historycznych szkoły krakowskiej, w szczególności zaś tych, które głosił… Bobrzyński (przeciwo nim właśnie będzie wymierzona słynna satyra – wiersz Historyczna nowa szkoła, napisany w kwietniu 1890 r.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>