Nowe pokolenie otacza króla

0

Nie był to gmin szlachecki, ale potomkowie znakomitych rodzin: Rytwiańscy, Ostrorogowie, pierwsze pokolenie magnackie w Polsce, które nie wstępując do duchownego stanu najwyższą ówczesną naukę na włoskich uniwersytetach sobie przyswoiło, które tytuł doktora praw za wielki sobie poczytywało zaszczyt, a z prawa rzymskiego wynosiło poczucie silnej władzy panującego, bezwzględnego rozkazu i stanowczej konsekwencji w przeprowadzeniu. Ludziom tego rodzaju państwo średniowieczne, na przywilejach stanów oparte, nie mogło wydawać się ideałem skupiając się też około króla, wspierali go z całym zapałem we wszystkim, co złamanie tych przywilejów, a podniesienie siły-, rządowej miało na oku. Jeden z tych nowych ludzi, Jan Ostroróg, postawił nawet cały program nowego dążenia w memoriale, który siłą swej politycznej myśli stanowi jeden z najpiękniejszych pomników naszej literatury. Sarkali na tę młodzież nowym duchem przejętą, z rzadką bezwzględnością i poczuciem swojej wyższości występującą, z koniecznością zupełnej zmiany dotychczasowych stosunków się odzywającą, starzy ojcowie, gorszyło się ich nieprzyjaznym Kościołowi kierunkiem duchowieństwo, okrzyczały jako niebezpiecznych nowatorów tłumy, a jednak tą młodzieżą obsadzał Kazimierz Jagiellończyk urzędy starostów grodowych i bezwzględne woli swej wykonanie sobie zapewnił. Innych powoływał na dwór i do swej rady, a rzecz najciekawsza, że nawet w szeregach duchowieństwa znalazł ludzi nowego odlewu, np. takiego Jana Gruszczyńskiego, który wyniesiony na najwyższe dostojeństwa w Kościele, w imię nowej zasady z całą hierarchią kościelną do walki odważył się stanąć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>