Król uważał cały naród za swoją rodzinę

0

Nie było też dlatego w ówczesnej Polsce właściwie żadnej rezydencji, stolicy królewskiej. Kilka grodów królewskich, jak Poznań, Kraków, Płock, Wrocław, w których król częściej i dłużej przebywał, silniej obwarował, większą załogę trzymał, większe zapasy gromadził i przy których więcej ludności rzemieślniczej skupiał, miały w państwie wybitne znaczenie.

Król uważał cały naród za jwlnę rodzinę, naród uznawał go za swego ojca i opiekuna, jako swojemu patriarsze bezwzględnie ufał i rozkazy jego ze ślepym posłuszeństwem wypełniał. Słusznie więc Polskę pierwotną nazwać możemy państwem patriarchalnym.

Przypatrzywszy się zaś całemu temu urządzeniu państwa polskiego, przyznać musimy, że było świetnie obmyślone. Ludy składające Polskę były jeszcze niedojrzałe i małoletnie, same przez się nie zdołały nic zdziałać, należało je w karby silnej władzy ojcowskiej pochwycić, po ojcowsku wychowywać i karcić. Szczęśliwe ludy, że znalazły tak wielkich duchem swojej energii, a tak miłujących je ojców, jakimi byli Mieczysław i Bolesław Chrobry. W przeciągu osiemdziesięciu lat z dzikich, pogańskich, barbarzyńskich tłumów stworzyli oni państwo szanowane i groźne całej Europie, stworzyli naród chrześcijański, dążący za pomocą usilnej pracy do coraz to doskonalszego rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>