Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 ZSP w Dobieszowicach

           
Harmonogram roku szkolnego 2018/19

Rozpoczęcie roku szkolnego: 3.09.2018 r.
Zimowa przerwa Świąteczka: 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r.
Ferie zimowe: 11.02.2019 r. - 24.02.2019 r.
Wiosenna przerwa Świąteczna: 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.
Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2019 r.
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 ZSP w Dobieszowicach

           
Harmonogram roku szkolnego 2017/18

Rozpoczęcie roku szkolnego: 4.09.2017 r.
Zimowa przerwa Świąteczka: 23.12.2017 r. - 31.12.2017 r.
Ferie zimowe: 29.01.2018 r. - 11.02.2018 r.
Wiosenna przerwa Świąteczna: 29.03.2018 r. - 3.04.2018 r.
Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2018 r.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22.12.2017 r. (piątek)
2.01.2018 r. (wtorek)
30.04.2018 r. (poniedziałek)
2.05.2018 r. (środa)
4.05.2018 r. (piątek)
1.06.2018 r. (piątek)