Grono pedagogiczne"Mów dziecku,że jest dobre,że może,że potrafi" (J.Korczak)Słowo to podstawowe narzędzie pracy z dzieckiem. Rozmowa, jako elementarna jednostka budulcowa relacji z drugim człowiekiem: nośnik informacji, rad, emocji. Słowo i towarzyszący mu przekaz buduje to,co w funkcjonowaniu z dzieckiem bardzo ważne : kontakt,więź, relacje . Zaraz za nim idą czyny i cała reszta elementów istotnych dla tworzenia tegoż ogniwa.

Słowa bywają także bronią- i to ciężkiego kalibru. Chyba każdy z nas doświadczył kiedyś jej działania - stojąc zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie barykady.Obecny model pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, polega na:

Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
Wychowaniu w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
Podmiotowym traktowaniu wszystkich wychowanków;
Stworzeniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
Wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych;
Ukazywaniu potrzeby stosowania na co dzień zasady „fair play”;
Zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Nasze grono:


Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Funkcje wspólne
 • Dyrektor mgr Aneta Kocot - menadżer w oświacie, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel przyrody, pedagog szkolny, oligofrenopedagog

   mgr Kamila Kozieł wychowanie przedszkolne gr.6-latków
   mgr Anna Łach wychowanie przedszkolne gr.5-latków
   mgr Roksana Chabrzyk wychowanie przedszkolne gr.4-latków
   mgr Monika Biegaj wychowanie przedszkolne gr. 3-latków
   mgr Agnieszka Karcz nauczyciel przedszkola

 • Dyrektor mgr Aneta Kocot - menadżer w oświacie, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel przyrody, pedagog szkolny, oligofrenopedagog

  mgr Małgorzata Sepetowska wicedyrektor, muzyka, plastyka
  mgr Violetta Danecka edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, wychowawca Ia
  mgr Anna Dzida edukacja wczesnoszkolna, logopeda, terapia sensoryczna, wychowawca kl. Ib
  mgr Anna Męcik edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz, wychowawca kl. IIa
  mgr Alicja Nabrdalik-Kocot edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb
  mgr Zuzanna Frąckowiak edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, wychowawca kl. III
  mgr Ewa Binko informatyka, zajęcia komputerowe, informatyka, wychowawca kl. IVa
  mgr Ewa Kwiatkowska-Skalska język angielski, wychowawca kl. IVb
  mgr Robert Jakóbczyk wychowanie fizyczne, zajęcia szachowe, wychowawca kl. Va
  mgr Jolanta Karcz nauczyciel matematyki, wychowawca Vb
  mgr Adam Zbroszczyk wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VI
  mgr Adrianna Kos język polski, historia, wychowawca kl. VII
  dr Anna Janota język polski, wychowawca kl. VIII
  mgr Agnieszka Rabus język angielski
  mgr inż. Tamara Pudo przyroda, biologia, chemia, fizyka
  mgr Magdalena Polak religia
  ks. Rafał Madej religia
  mgr Dorota Czaja język niemiecki
  mgr Sylwia Frączek matematyka
  mgr Agnieszka Michulec język polski
  mgr Marzena Kubica geografia
  mgr Katarzyna Piwońska pedagog szkolny
  mgr Joanna Mały-Wieczorek nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
  mgr Marta Janerka nauczyciel wspomagający
  mgr Anna Giołbas nauczyciel wspomagający
  mgr Anna Polak zajęcia rewalidacyjne
  mgr Wioletta Zając doradztwo zawodowe, świetlica