Charakterystyka pojedynczych szczepów – ciąg dalszy

0

Toż samo możemy powiedzieć o Pomorzanach. Zamieszkali nad morzem, zasłonięci od niszczących najazdów weszli wcześnie w stosunki z Danią i Skandynawią, rozwinęli handel, żeglugę morską i przemysł, zbudowali pierwsi nad brzegiem morza osady, które dla licznej swojej ludności, pracy przemysłowej i handlowej oddanej, mogły się miastami nazywać. W porównaniu z Pomorzem wszystkie inne szczepy, nie wyłączając Polanów, były jeszcze w XI i XII wieku poniekąd dziczą. Pomorzanie odznaczyli się jednak nadzwyczajnym konserwatyzmem, trzymali się uparcie prastarych wyobrażeń i urządzeń religijnych i politycznych. Potężny swoim wpływem stan kapłański, jakiego inne ludy nie znały, broniąc swego politycznego znaczenia i stanowiska bronił z największą zaciętością u Pomorzan pogaństwo. Zdawało się też, że cała ich energia i charakter wytężyły się w tym kierunku. Nowych szerokich zamiarów nie umieli sobie stworzyć, do wyższego posłannictwa dziejowego nie umieli się zbudzić.

Posłannictwo to polegało na tym, ażeby wszystkie szczepy słowiańskie pomiędzy Karpatami a Morzem Bałtyckim w jedno państwo i naród połączyć, a w ten sposób stworzyć siłę, która by się mogła nawale niemieckiej skutecznie oprzeć, dzicz wschodnią i północną poskromić, a na wewnątrz otworzyć szerokie wrota chrześcijańskiej cywilizacji.

Zadanie takie podjął szczep Polanów, mieszkający w samym jądrze Słowiańszczyzny północno-zachodniej, nad biegiem Warty. Zasłonięty przez inne słowiańskie okoliczne szczepy od zgubnych zewnętrznych wpływów, rozwijał się spokojnie, łączył z sąsiednim, więcej do niego zbliżonym szczepem kujawskim, patrzył na wszy stko, co się naokół niego działo, krzystał z doświadczenia innych, a przewidując, że i jego czeka niezadługo walka o byt z Niemcami, przygotował się do tej walki i odpowiednio zorganizował.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>