Bolesław Śmiały (1058-1080)

0

Jedną z największych zagadek w całej historii polskiej jest niewątpliwie panowanie Bolesława Śmiałego. Wiemy o jego licznych i śmiałych, i szczęśliwych wojennych wyprawach. W roku 1061 wyprawia się Bolesław na Węgry i wprowadza na tron Belę, którego Andrzej tronu tego pozbawił w r. 1069 rusza z wojskiem do Kijowa i zdobywa go na rzecz Izasława, którego wypędzili właśni poddani w r. 1074 wprowadza na tron Węgier Gejzę wbrew drugiemu pretendentowi, Salomonowi w r. 1076 popiera znów Izasła- wa, a wśród tego wszystkiego walczy z Czechami i odpiera Pomor- ców. W roku 1075 przybywa też do Polski legat papieski, w roku następnym Bolesław koronuje się królem, ale niebawem rozpoczy- l Bolesław H Śmiały, najstarszy syn Kazimierza I, wstąpił na tron w r. 1058, panował do r. 1079 lub 10B1, bo data Jego wygnania niepewna, umarł na wygnaniu, nie wiadomo, w którym roku, pozostawił Jednego syna, Mieszka, urodzonego z żony Wisławy, księżnej Halickiej. Drugim synem Kazimierza był Władysław Herman (umarł 1102), trzecim Mieczysław, który zmarł jeszcze r. 1088. Córka Kazimierza, Swiętochna, wyszła za Władysława II czeskiego. na groźne zatargi z biskupem krakowskim Stanisławem uniósłszy się namiętnością, morduje go w dn. 11 maja 1079 r,, a w następstwie tego faktu niebawem tron traci. Zmuszony uciekać do Węgier, na wygnaniu, w zupełnym zapomnieniu kończy swe życie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>