Pracownicy administracyjni.

Bez pracy i wkładu których nic by nie działało, jak należy :)

mgr Beata Gaj - sekretarka
Aldona Trefon - intendentka
Magdalena Bednarczyk - pomoc nauczyciela w przedszkolu
Krystyna Trefon - kucharka
Bożena Dyszy - pomoc kucharki
Agata Żak - pomoc kucharki
Marzena Pogoda - sprzątaczka
Tamara Kańtoch - sprzątaczka
Magdalena Nieborowska - sprzątaczka
Ilona Kubat - przeprowadzacz dzieci przez jezdnię, sprzątaczka
Jerzy Trefon - gospodarz